Kurzy práce s koňmi pro dospělé

Práce s koňmi metodami přirozené komunikace

 Po mnoha letech práce s koňmi, hledání cest, inspirace a neustálého učení a objevování jsme se rozhodli nabídnout lidem možnost pochopit svět koní bez zbytečných chyb a omylů.

 Pracujeme s koňmi nejjemnější možnou metodou s prvky amerických i evropských škol přirozené komunikace. Neustále se snažíme zdokonalovat, objevovat nové způsoby, více porozumnět výcviku a jeho úskalím. V rámci časových možností navštěvujeme kurzy a dále se vzděláváme.

Našimi učiteli byl pan Milan Kovář, ze Školi lehkosti Melanie Buhlman a mnoho DVD a knih.  Největšími učiteli nám ovšem bylo množství koní, které jsme vychovávali od narození nebo dovezli polodivoké z anglických pastvin. Ti nám poskytovali okamžitou zpětnou vazbu, na základě které jsme metody přizpůsobovali, upevňovali či opouštěli. Koně jsme museli vychovat tak, aby byli bezpeční pro naše i cizí děti, aby se na nich bezpečně svezl začátečník a nabídli lehkost, prostupnost a zážitek pokročilému. Bez tohoto množství koní, ať už neosahaných a polodivokých či s již zažitými špatnými zkušenostmi, bychom dnes nebyli na úrovni, na které se nacházíme. 

Nabízíme:

Hodinovou ukázku práce s několika našimi koňmi. Vysvětlení základů bezpečné manipulace a signálů vysílaných koněm.

Tématická hodina: dle požadavků klienta - práce s hříbaty, obsedání, zápřah, řešení individuálních problémů pod.

Možnost pravidelných výcvikových lekcí dle časových možností / intenzivní práce pro ubytované

Cena: 500Kč/hodina