Koupě coba- výcviková rizika

Jedná se o náš subjektivní názor - z pohledu chovatelského a výcvikového

Koupě každého koně sebou nese určitá rizika - zdravotní, charakterová, výcviková. Zatímco zdravotní rizika může vyloučit veterinář, ostatní spočívají na bedrech kupujícího.

Cobové jsou specifičtí především skupinou zájemců, která má poměrně jasné konkrétní požadavky. Typickým zájemcem je člověk středního věku s průměrnými hobby zkušenostmi, který má rodinu a požaduje  zkušeného koně, který bude bezpečný pro něho i pro děti na manipulaci ze země i jízdu pod sedlem, pod sedlem bude vhodný na klidné vyjížďky v nepravidelných intervalech (děti jsou nemocné, pracovní vytížení apod.)...

Varianty:

 Koupě od českého chovatele: problémem je velký nedostatek hotových koní na této úrovni výcviku. Ročně se jich od Českých chovatelů prodává cca 10-20. Cena těchto koní se pohybuje kolem 100 000Kč. Kůň je obvykle k vyzkoušení, vet. prohlídce a má pravidelnou péči.

Koupě dovezeného koně - přímo ze zahraničí či přes obchodníky. Problémem je zdravotní stav koní -začervení, zablešení, neočkovaní, bez platných krví AIE, občas kašlou, mají výtoky, svrab, neupravovaná  kopyta apod. Dovezený kůň si na nové podmínky z hlediska parazitů, podnebí, složení travin apod. zvyká obvykle jeden rok. Hlavním problémem ovšem bývá úroveň výcviku koní. Jistě budou vyjímky, nicméně většinou se jedná o tento vzorec:

Dovozce od chovatelů/obchodníků dostane za cenu cca 500 Euro koně buď odchyceného z pastvin, nebo s nějakým problémem, neprodejného za lepší cenu. Po dovozu se kůň umístí buď přímo na inzerci za cenu 50-70tisíc jako neobsedlý, nebo putuje k "trenérům" na obsednutí na dobu co nejkratší- obvykle 1-3měsíce, následně je nainzerován jako obsedlý a bezpečný pro začátečníky....

Pokud má kůň problém - zdravotní či výcvikový, je obvykle špatně rozpoznatelný a jeho řešení bývá náročné na čas i zkušenosti.

Pokud se jedná o koně z pastvin, používáme tento postup přípravy:

Kůň z anglických pastvin obvykle nemá zkušenost s lidmi, neví co od nich čekat, je bázlivý, poplašený, nedůvěřivý. Není zvyklý na dotyky, ošetřování, úpravu kopyt a věci, které běžnému  hobby jezdci přijdou naprosto automatické. Problém bývá projetí s kolečkem, kydání v okolí koně, chytání, vodění apod.

Takový kůň vůbec nemusí mít špatnou povahu, on jen toto nezná, protože s tím nikdy nepřišel do styku. Výcvik by měl být proveden pozvolna, klidně a asi takto: 

Po 14denní karanténě je vhodné koně začlenit po odvšivení a odčervení (několikerém!!!) do stáda a nechat ho postupně zvykat na nový režim s přítomností člověka. Koně občas (nejlépe denně) pohladit, chytit (může být velký problém), odměnit. Po nějaké době začít s nácvikem korektního vodění, zvedání nohou, pohyb lana po těle, prací s tlakem. Zhruba po měsíci je možné přidat postupné prodlužování práce - zisk stálé pozornosti, vycvičení k bezpečné manipulaci - ustupování, couvnutí, obýbání. Přidáme pohyb předmětů jako vlaječka, podsedlovka po celém těle koně (včetně citlivějších částí jako uši, vemínko, nohy). Kůň musí zvládnout vyslání na kruh, lonžování, zastavení, utažení lana kolem břicha... další měsíc přijde na řadu sedlo, uzdečka, obsednutí a postupný výcvik. Přitom si zároveň kůň stále zvyká na denní přítomnost člověka ve své blízkosti a postupně "otupuje" přecitlivělé reakce - útěk, plašivost při rachotu kolečka a vidlí....

Při správně provedeném výcviku člověkem, který má s koňmi tohoto typu (divoký anglický mustang) zkušenosti, trvá cca 1 rok, než kůň dosáhne úrovně potřebné pro jízdu méně zdatných jezdců -  pak následuje zvykání na začátečníky a děti, stále pod dozorem trenéra, který koně učí, jak reagovat a zasahuje, pokud by mělo dojít k jeho zmatení či ztrátě důvěry. Tedy řekněme že teprve po 2 letech, je tento kůň natolik zkušený a vycvičený, aby si poradil s nezkušeným začátečníkem a dítětem a zůstal bezpečný.

Pokud je výcvik veden rychle a nesprávně, jsou některé věci vynechány, objeví se v nejméně vhodnou chvíli a celý proces pokazí a zbrzdí v lepším případě pouze o mnoho měsíců.

Za tři měsíce není možné koně připravit tak, aby byl vhodný a bezpečný pro dítě či začátečníka

V žádném případě neříkáme, že nemáte kupovat koně od  překupníků - ta volba je na Vás, jen upozorňujeme na rizika, která si mnoho lidí neuvědomuje a neumí si s nimi poradit. 

Pokud si jako začátečník podobného koně koupíte, za jeho další výcvik a řešení problémů dáte pravděpodobně více, než byla jeho původní cena a to bez jistoty, zda se to povede a získáte bezpečného parťáka na vyjížďky.