TNH červen

Zveme diváky na kurz TNH - pro diváky otevřena sobota 25.6., cena 350,-/den
Začátek oba dny již v půl deváté!!!!
Téma kurzu:
 I. - Basic Horsemanship - Groundwork - Přesné a bezpečné ovládání koně ze země. Accurate, Prohloubení.
 II. - Good Foundation - Základní výcvik koně a jezdce. A good foundation is everthing !
        Lateral Flexion - Gymnastika. Pick up Soft Feel ! Vertical Flexion.
        Získání jemnosti a ohebnosti koně ! POZORNOST, POSTUPNOST, POROZUMĚNÍ!
        První jsou nohy koně a potom následuje cit !
       Transformation - změny chodu, směru, zastavení, couvání.
Aney