Irský cob v ČR

 

Irští cobové v ČR

Koně tohoto plemene se v ČR objevili někdy kolem roku 2004 - 2005. První svod proběhl v roce 2007 v Herouticích pod holandskou plemennou knihou další probíhaly každým rokem na jaře. V roce 2010 bylo účastníkům svodu v Litohošti mezi řečí oznámeno, že koně již předvádějí pod irskou plemennou knihou a klisny zde předvedené budou z holandské vyškrtnuty. Polovina účastníků tedy naložila své koně zpět a bez ohodnocení odjela. Následovalo rozdělení chovatelů IC v České republice, tak jako i v jiných evropských zemích, na část, která zůstala pod holandskou plemennou knihou(ICCR) a na část, která přestoupila pod irskou organizaci a později českou plemennou knihu (ICSCR). Chovatelé, kteří si přáli zůstat po holandskou plemennou knihou následně založili vlastní občanské sdružení a uspořádali na podzim vlastní svod v Obořišti

Proč dochází k rozdělení chovatelů IC?

Člověk by se mohl ptát, pokud jde všem chovatelům o stejný cíl – kvalitní chov irského coba, tak jaký je důvod rozdělení či zakládání jednotlivých plemenných knih? Velice prozaický – peníze a moc. Platí se za členství, zařazení do chovu, posouzení, změny majitelů, čipování...atd.
Vybírat poplatky je lákavé, ale mělo by za tím být mnoho práce  a nejen to... organizace by měla dát chovatelům zpětnou vazbu - dohledání rodokmenů, odběr DNA u koní bez známých rodičů, aby byla vyloučena příbuzenská plemenitba, přednosti a nedostatky předávané chovnými hřebci a klisnami na potomstvo atd.  Při rozdělení chovu v ČR bylo slibováno, že vše, co nabízí holandská plemenná kniha bude nabízet i irská kniha. Prozatím zůstalo pouze u slibů, původy koní nejsou dohledatelné, nelze prakticky zjistit jaké potomstvo dává ten který hřebec. A bez těchto informací je těžké hovořit o kvalitním chovu, jedná se často pouze o množení strakatých koní.

Více o historii plemenné knihy ICS NL zde: http://www.irishcob.cz/44191577336628584.html

Irská plemenná kniha  byla zrušena, česká plemenná kniha funguje tedy samostatně bez návaznosti na evropské plemenné knihy irských cobů a podléhá stejně jako ICS NL hlavní plemenné knize zaštiťující další plemena v Irsku - Irish Sport horse org. Situace je poměrně složitá a mění se. Pro podrobnější informace se prosím obraťte na pí. Michaelu Kvísovou, místpoředsedkini spolku ICCR.