Kurzy práce s koňmi

Práce s koňmi metodou přirozené komunikace

 Po mnoha letech práce s koňmi, hledání cest, inspirace a neustálého učení a objevování jsme se rozhodli nabídnout lidem možnost pochopit svět koní bez zbytečných chyb a omylů.

 Pracujeme s koňmi nejjemnější možnou metodou s prvky amerických i evropských škol přirozené komunikace. Neustále se snažíme zdokonalovat, objevovat nové způsoby, více porozumnět výcviku a jeho úskalím. V rámci časových možností navštěvujeme kurzy a dále vzděláváme . 

Nabízíme jednorázové nahlédnutí pod pokličku : Hodinovou ukázku práce s několika našimi koňmi. Vysvětlení základů bezpečné manipulace a signálů vysílaných koněm.

Cena: 500Kč/hodina

Naši učitelé: Pan Milan Kovář (TNH) a nespočet knížek a DVD