Ustájení a výcvik koní

V současné době nenabízíme ustájení soukromých koní.

 Nabízíme ustájení omezenému počtu soukromých koní v několika režimech. Do ustájení přijímáme nekonfliktní klisny a valachy. Pro zachování maximální pohody koní, kvality prostorů a klidu jsme stanovili maximální počet ustájených v současné době na 4 - 5 koní.

Typy ustájení:

Pastevní ustájení 24/7  ... více infomací zde 

Na pastvině kryté stromy, základní plochy denně sbírané, s přístřeškem, celodenní přístup k vodě, krmení v zimě 3*denně objemové krmení, přes léto otevřeny další sekce pastviny

Cena od 4000Kč/měsíc (dle velikosti koně -příplatek za koně nad 500kg  nebo ve speciálním režimu) 

Boxové ustájení /kombinované ... více infomací zde

Boxové ustájení - každodenní zavádění do boxu. Cena od 5500Kč/měsíc

Kombinované - Celoročně k dispozici box, kůň je zaváděn do boxu při nepříznivých podmínkách (vítr, déšť, zima, horko), v případě dobrých povětrnostních podmínek zůstává venku. Cena od 4500Kč/měsíc

Zimní ustájení.... Více informací zde

Pro koně ustájené od 1.11. do  31.3., kteří jsou během pastevní sezony v jiném ustájení. Cena od 6000/měsíc

Krátkodobé ustájení 

Při putování, připouštění, dovolená s koněm apod. - dle délky ustájení a typu 200Kč/noc - 400Kč/noc - na doptání

Zázemí k dispozici:

Písková jízdárna 20*40 se skokovým materiálem

Kruhovka 17m

Travnaté jízdárna 30*60

Sedlovna s klubovnou s možností zatopení

Mycí box se solárkem

Dbáme na čistotu a upravenost jak výběhů, tak i prostorů kolem. O pastviny pečujeme moderními stroji a stále vylepšujeme prostory pro koně i návštěvníky.  Farma je obklopena mnoha loukami v kopcích, které nejsou oplocené a lze je využít pro pohybování koní, lesy jsou zde udržované, s možností téměř nekonečných vyjížděk. Asi 1 km od farmy se nachází soustava 5 rybníků. 

Velmi nám záleží na klidu koní i majitelů, slušném zacházení i vystupování ve vztahu ke zvířatů i sobě navzájem. 

S rozumnými majiteli jsme schopni se dohodnout téměř na všem - i bez dodatečných příplatků. Vedle ochoty vyhovět nabízíme i hluboké znalosti jak z koňské etologie, výcviku, řešení výchovných a výcvikových problémů tak i z veterinárního a výživářského hlediska. (Samozřejmě spoluporacujeme s vynikající veterinární lékařkou).

Ceny uvedené u jednotlivých druhů ustájení jsou orientační. Jiná bude cena pro koně typu chladnokrevníka a jiná pro poníka. Taktéž nepřijmeme do pastevního ustájení plnokrevníka či starého a nemocného koníka, kteří v případě nepříznivých povětrnostních podmínek ocení především nastlaný box.

Do ustájení nepřijmeme koně do čistě boxového režimu  - 24/7 box.

V případě zájmu Vás zveme na návštěvu.