Teambuilding se zapojením koní

Nabízíme jedničnou příležitost využít naše skvěle vycvičené koně a špičkového školitele k upevnění Vašeho týmu

Jedná se o zážitek pro všechny zúčastněné!

Koně jsou jako zrdcadlo - ukáží Vám kdo jste a jak na tom jste ... jste přirozený vůdce, klidný a vyrovnaný... nebo uvnitř nejistý ...

Práce s koňmi pod dozorem člověka s rozsáhlými zkušenostmi z firemní praxe ..pana Tomáše Ludvíka

- v 19 letech odešel z domova a přespával na ubytovnách ... v 38 letech se vypracoval díky svým obchodním schopnostech na obchodního ředitele české divize mezinárodní firmy

-  vybudoval od základu obchodní oddělení a tým prodejců, školil a poskytoval cenné rady kolegům z jiných firem

- především je přirozeným vůdcem, vyniká odhadem kvality lidí, jejich silných a slabších stránek 

- 11 let cvičil TAI-CHI a CHI-Kung

- v roce 2007 lety si rozhodl splnit celoživotní sen a našel odvahu ho realizovat  - výsledek posuďte sami

Obsah aktivity s koňmi:

- uvolňovací cviky, dechové cvičení proti bolestem zad

- odhad osobnosti při práci s koňmi ze země - vnímavost, empatie, vůdcovství, klid

- práce na sebedůvěře a pozornosti

- zpětná vazba pro účastníky i vedoucího