Nemoci irských cobů

Zde jsou 3 poměrně vzácné nemoci, které se v rámci plemene mohou vyskytnout. Je nutné dodat, že irští cobové nejsou výhradními nositeli žádné z těchto nemocí. Upozorňujeme, že texty (pod názvy jednotlivých nemocí) nejsou zpracovány odborníkem.

Nemoci vázané na genetické mutace: 

PSSM 1

PSSM 1 je zkratka polysacharid storage myophaty, česky myopatie z ukládání polysacharidů.  Jedná se o genetickou mutaci, kterou má podle plemene určité % koní.  Kůň tedy může mít 0, 1 nebo 2 geny, je tedy PSSM negativní, PSSM n/1  nebo PSSM 1/1.

Na základě této mutace může u pozitivních koní propuknout při souhře určitých vlivů myopatie s epizodami zatuhnutí (tying up), svalového třesu...  Pokud nemoc propukla, koně musí být na speciální dietě a mít pravidelný pohyb.

Existují přesné tabulky s procenty jedinců nosících tyto geny pro jednotlivé plemeno, zjednodušeně lze říci, že teplokrevní koně se pohybují do 10%, irští cobové mezi 30-50% a chladnokrevní koně nad 50%.

To, že je kůň nositelem genu neznamená, že u něho nemoc propukne. Zkušenosti ukazují, že na atak nemoci vázané na PSSM 1 jsou náchylné téměř výlučně Americká plemena a jejich kříženci, někteří plnokrevníci a arabi a výjimečně evropští teplokrevníci.  Chladnokrevní koně, u kterých jsou tyto geny přítomné častěji, na tuto nemoc  téměř netrpí.

Jak se tedy k PSSM stavíme my?... nijak. Vyšlo několik studií ukazujících, že u cobů se ataky nevyskytují, nepovažujeme tedy gen PSSM za vadu snižující užitnou hodnotu koně. U chovné hodnoty koně je to trochu jiné. Máme několik kvalitních klisen s 1 genem, které jsme do chovu zařadili. Samotné PSSM má tyto varianty: PSSM 1,2,3,4,5,6,x... na každou je nutné koně testovat a každá z nich může atak způsobit. Testování pouze na PSSM 1 tedy postrádá smysl.

FIS- foal imunodeficiency syndrome -  Syndrom selhání imunity hříbat

Jedná se o recesivní genetickou nemoc, která primárně postihuje dvě relativně vzácná britská plemena - Felského a Daleského ponyho

FIS je způsobeno mutací genu SLC5A3, který je životně důležitý pro regulací průchodnosti mnoha tkání, včetně lymfatického systému. Každý rok se s tímto onemocněním rodí zhruba 10% felských pony.Z výzkumů vyplynulo, že irští cobové v Evropě a Americe jsou nositeli této mutace v 9% populace.

Aby došlo k projevení nemoci, musí mít hříbě dvě kopie genu, tedy po matce i otci. Postižené hříbě se zdá po narození zdravé. Ve 2-3týdnech se u něho začne projevovat  slabost, matná srst a váhový úbytek. Mezi další průvodní jevy patří průjem, výtok z nosu, zpomalení růstu, bledé dásně a nechutenství. Může dojít k druhotné bakteriální infekci, která postihne zrak. Úmrtnost je i přes nejlepší péči 100%. Všechna hříbata uhynou nebo jsou utraceny před 3.měsícem života.

Na tuto nemoc lze testovat v genetické laboratoři, test povinný není a v ČR není testování běžné.

Nemoci geneticky nepodmíněné:

CPL - CHRONIC PROGRESSIVE LYMPHEDEMA (CPL) u tažných koní

CPL se vyskytuje u mnoha jedinců plemene Shirský kůň, Clydesdale a Belgický tažný kůň, nicméně bylo zjištěno i u plemene Irský cob. Je nutno zdůraznit, že CPL u Irských cobů obvykle zůstane v rané fázi, spíše jako estetický problém bez výrazné progrese. CPL se objevuje u koní v raném věku (2let) a postupně se věkem zhoršuje a ve vzácných případech vede k takovému poškození především zadních nohou koně, že je nutno jedince utratit. Patologické změny na tkáních končetin připomínají u lidí známou nemoc chronický lymfoedém či elefantismus.  CPL se projevuje chronickým otokem nohou, zhrubnutím kůže, následkem ztráty funkčnosti a elasticity lymfatického systému kůže, která vede k jejímu oslabení a druhotné infekci.

Klinické příznaky rané fáze CPL jsou různé. Často se projevují jako dermatitida, která odolává jakékoli léčbě, následuje postupné zbytnění kůže a vytvoření kožních záhybů v oblasti pod spěnkovým kloubem. Rozpoznání je ztíženo rousy,které napadenou oblast pokrývají. Obvykle se přistupuje k ostřihání rousů aby se omezila možnost sekundární bakteriální infekce, která se velice obtížně léčí a její recidiva je ve spojení s CPL častá a stává se z ní chornický stav. Tato infekce lymfatický systém dále poškozuje a oslabuje. Cévy ztrácení elasticitu a praskají, to je nevratné poškození, které se projevuje dalším zbytněním a otokem nohy. Vytvářejí se boule v podkoží velikosti golfového míčku, které se mohou několikanásobně zvětšit. Postupně dojde k omezení pohyblivosti nohou a masivní druhotná infekce vedoucí k utracení koně.

Léčba CPL neexistuje. Dochází postupně k praskání lymfatický cév, což je proces nevratný. Nemoc lze výrazně zpomalit především hygienou a péčí o postižené nohy.