Chovné klisny

Chov IC  na farmě Alpaka je spíše menší a často slouží pro potřeby farmy. Obvykle se máme 1-3 hříbata ročně. Klisny připouštíme nejdříve ve 4 letech a mezi hříbaty mají obvykle 1-2roky pauzu. Všechny dospělé chovné klisny pracují pod dětmi, některé v zápřeži.

Koně zařazujeme do chovu na základě těchto kvalit:

1. vynikající charakter - ochota spolupracovat s lidmi obecně i dětmi, jednoduchost při výcviku, stabilita naučeného

2. exterier - bez exterierových vad které ovlivňují využitelnost a zdraví koně ve vyšším věku

3. typovost - dostatečná kvalita v rámci plemene, původ

4. PSSM  -  N/N nebo N/P1 :

V případě, že klisna je nositelkou N/P1 genu, je zařazena do chovu v případě vyjímečné kvality v několika předešlých bodech. PSSM neovlivní její kvalitu života, ani kvalitu života potomstva. Gen klisna buď předá nebo ne. Chatakterové a exterierové vady se často dědí po generace, proto klisny s horším charakterem a exterierem do chovu nepatří bez ohledu na PSSM.

5. CPL - problematika zbytnění kůže na  končetinách, vředů v rousech apod. I přes deklarovanou nedědivost těchto problémů nepovažujeme za korektní koně s těžší fomou vyžadující zvláštní péči  do chovu zařadit.

6. původ - dlouhé pedigree u kvalitního koně je bonus, vzhledem k neustálenému typu plemene však zatím vždy  nezaručuje  kvalitu jednotlivce

Aktuálně máme tyto chovné klisny:

Meadows Iggy (Ster)  PSSM N/P1(Medusha dde Gorgone x Meadows Selwyn)

Black Sabath Alpaka PSSM N/N (linie Dick Smith black horse - bez ověřeného DNA)

Linda PSSM N/P1(po Coates Oliver) ( Strawberry mare * Coates Oliver - bez DNA)

Princess PSSM N/P1

Snow White Alpaka  PSSM N/N (Cream Alladin x Patch)

Fillis van the Barley Farm  ( Seafield Posh Dwain van the BF (Seafield Poshboy) x Coates Dazzling Roxy vdBf ( Coates Tickled Ping)

Dorost: 

Alpaka Marlen (McMaarlen of Blinka) PSSM N/N (SDMackenzie x Bisgaard Nexo)

Free Sirit DD´s Raven (SD Dons Dolly(SD Don-SD Cassino- SD Wooly Mamoth) x Silver Magic (- Mr. Morisson- One in a million- Shambo)